Related Articles

1 user responded in this post

Subscribe to this post comment rss or trackback url
User Gravatar
karl-erik wessén said in May 11th, 2012 at 5:35 am

Mycket tänkvärt! Jag tänker mig att sjunga med hjärtat är detsamma som att textens innehåll ska förstärkas med röstklangen så att det upplevs som att sångaren tänker texten och sjunger den direkt i det ögonblick tanken dyker upp (inifrån) i hjärnan. Men jag kan ha fel, jag hade fel 1955 då jag tvärsäkert sa att det inte kunde bli natt mitt på dagen. Men det blev det.

Leave A Reply

 Username (Required)

 Email Address (Remains Private)

 Website (Optional)